logo webpta

Written by Super User on . Hits: 5476

Dasar Hukum LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Pengadilan Tinggi Agama Semarang


Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
 3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Pimpinan Bank Indonesia;
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  4. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa;
  6. Penyidik;
  7. Panitera Pengadilan; dan
  8. Selain jabatan-jabatan di atas, maka jabatan-jabatan berikut ini juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu:
   1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
   2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
   3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
   4. Pemeriksa Pajak;
   5. Auditor;
   6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
   7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
   8. Pejabat pembuat regulasi;
   9. Pejabat-pajabat lainnya yang diiwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing;
   10. Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

JABATAN LAIN YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Menurut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) :

 1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
 2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
 3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
 4. Pemeriksa Pajak;
 5. Auditor;
 6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
 8. Pejabat pembuat regulasi

 

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 • LHKPN 2023
 • LHKPN 2022
 • LHKPN 2021
 • LHKPN 2020
 • LHKPN 2019

Laporan LHKPN 2023

 

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2023

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

 

No Nama Jabatan
1 Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. Ketua
2 Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. Wakil Ketua
3 Dr. Drs. H. Moch.  Sukkri, S.H., M.H. Wakil Ketua
4 Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. Hakim Tinggi
5 Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Hakim Tinggi
6 Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
7 Drs. H. Masykur, M.H. Hakim Tinggi
8 Drs. H. Marwan, M.H. Hakim Tinggi
9 Drs. Iskhaq, S.H., M.H. Hakim Tinggi
10 Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. Hakim Tinggi
11 Drs. H. A. Imron. A.R, S.H., M.H. Hakim Tinggi
12 Drs. H. A. Imron. A.R, S.H., M.H. Hakim Tinggi
13 Drs. H. Mas'ud, M.H. Hakim Tinggi
14 Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. Hakim Tinggi
15 Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
16 Drs. H. Malik Ibrahim, S.H, M.H. Hakim Tinggi
17 Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag. Panitera
18 Karyarini Fatonah, S.H., M.M. Sekretaris
19 Suparijanto Sigit, S.H., M.M. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
20 Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom,.S.H. Kabag Umum dan Keuangan
21 Tohir, S.H., M.H. Panmud Banding
22 Hj. Andarukmi Riniutami, S.H., M.H. Panmud Hukum
23 Drs. Kawakiby Panitera Pengganti
24 Anwar Faozi, S.H. Panitera Pengganti
25 H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H. Panitera Pengganti
26 H. Machyat, S.Ag, M.H. Panitera Pengganti
27 H. Edy Iskandar, S.H., M.H. Panitera Pengganti
28 Tontowi, S.H. Panitera Pengganti
29 Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Panitera Pengganti
30 H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
31 H.Muchammad Muchlis, S.H. Panitera Pengganti
32 Dr. Rokhmat, M.S.I. Panitera Pengganti
33 Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti
34 H. Irawan Hari Waluyo, S.H. Panitera Pengganti
35 Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti
36 Khoirun Nisa`, S.Ag,.M.H. Panitera Pengganti
37 Arifah S Maspeke, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
38 Nur Suryani Siwi, S.Ag. Panitera Pengganti
39 Dra. Hj. Siti Zulaikhah Panitera Pengganti
40 Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. Panitera Pengganti
41 Faizah, S.H. Panitera Pengganti
42 Hj. Istriyah, S.H. Panitera Pengganti
43 Mutakim, S.H. Panitera Pengganti
44 Drs. H. Budiyono Panitera Pengganti
45 Dra. Widad Panitera Pengganti
46 Tulus Suseno, S.H. Panitera Pengganti
47 Drs Kurniawan Effendi Putra, S.H. Panitera Pengganti
48 Saidah, S.Ag. Panitera Pengganti
49 Afif Eko Sulistiono, S.H. Panitera Pengganti
50 Drs. H. Muhammad Mansur, M.H. Panitera Pengganti
51 H. Edy Iskandar, S.H., M.H. Panitera Pengganti
52 H. Imam Musyafa, S.H. Panitera Pengganti
53 Sudin, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
54 Drs. Risani Panitera Pengganti
55 Sabil Huda, S.Ag. Panitera Pengganti
56 Hj. Amini, S.H. Panitera Pengganti
57 Sri Indah Ichwaningsih, S.H. Panitera Pengganti
58 Siti Nasriyati, S.H. Panitera Pengganti
59 Drs. H. Rosidi Panitera Pengganti
60 Heru Wahyono, S.H. Panitera Pengganti
61 H. Muhroji., S.H. Panitera Pengganti
62 Drs. Amir Panitera Pengganti
63 H. Subagyo Haryanto, S.H. Panitera Pengganti
64 Sumiandri, S.H.I. Panitera Pengganti
65 Kusmini, S.H.I. Panitera Pengganti
66 Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi. Bendahara
67 Ardani Silvianingrum, S.Psi. Bendahara
68 Darin Raharjo, S.Kom. Pejabat Pembuat Komitmen

Selengkapnya di : Rekap LHKPN 2023

Read More

Laporan LHKPN 2022

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

 

 

No Nama Jabatan
1 Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. Ketua
2 Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. Wakil Ketua
3 Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
4 Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. Hakim Tinggi
5 Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Hakim Tinggi
6 Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
7 Drs. H. Masykur, M.H. Hakim Tinggi
8 Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
9 Drs. Iskhaq, S.H., M.H. Hakim Tinggi
10 Drs. Muchtarom, S.H., M.H. Hakim Tinggi
11 Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. Hakim Tinggi
12 Drs. H. Masruri, S.H., M.H. Hakim Tinggi
13 Drs. Abd. Rozaq, M.H. Hakim Tinggi
14 Drs. H. A. Imron A R, S.H., M.H. Hakim Tinggi
15 Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
16 Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. Hakim Tinggi
17 Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. Hakim Tinggi
18 Drs. H. Marwan, M.H. Hakim Tinggi
19 H. Ma'sum Umar, S.H., M.H. Panitera
20 Karyarini Fatonah, S.H., M.M. Sekretaris
21 Suparijanto Sigit, S.H., M.M. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
22 Sutris, S.H., M.H. Kabag Umum dan Keuangan
23 Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. Panmud Banding
24 Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H. Panmud Hukum
25 H. Machyat, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
26 Hj. Khoirun Nisa, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
27 Anwar Faozi, S.H. Panitera Pengganti
28 Drs. H. Zamzami, M.S.I. Panitera Pengganti
29 Drs. H. Muhadi Panitera Pengganti
30 Drs. Kawakiby Panitera Pengganti
31 Drs. H. Maskur Panitera Pengganti
32 Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Panitera Pengganti
33 H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
34 Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti
35 H. Mutakim, S.H. Panitera Pengganti
36 Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. Panitera Pengganti
37 Saidah, S.Ag. Panitera Pengganti
38 Tulus Suseno, S.H. Panitera Pengganti
39 Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. Panitera Pengganti
40 Hj. Istriyah, S.H. Panitera Pengganti
41 H. Irawan Hari Waluyo, S.H. Panitera Pengganti
42 Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti
43 H. Imam Musyafa, S.H. Panitera Pengganti
44 Faizah, S.H. Panitera Pengganti
45 Drs. H. Budiyono Panitera Pengganti
46 Dra. Hj. Siti Zulaikhah Panitera Pengganti
47 Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. Panitera Pengganti
48 Tontowi, S.H. Panitera Pengganti
49 H. Muchammad Muchlis, S.H. Panitera Pengganti
50 Drs. Risani Panitera Pengganti
51 Dr. Rokhmat, M.S.I. Panitera Pengganti
52 Hj. Amini, S.H. Panitera Pengganti
53 Nur Suryani Siwi, S.Ag. Panitera Pengganti
54 Drs. H. Rosidi Panitera Pengganti
55 Drs. Amir Panitera Pengganti
56 Dra. Widad Panitera Pengganti
57 Darin Raharjo, S.Kom. PPK/Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
58 Djuniarty Radjim, S.Kom. Bendahara
59 Ardani Silvianingrum, S.Psi. Bendahara

>> Publikasi Harta (Ikhtisar)  

Read More

Laporan LHKPN 2021

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2021
Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

 

 

1 Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua
2 Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. Wakil Ketua
3 Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Hakim Tinggi
4 Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. Hakim Tinggi
5 Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi
6 Drs. H. Ali Rahmat, S.H. Hakim Tinggi
7 Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. Hakim Tinggi
8 Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Hakim Tinggi
9 Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. Hakim Tinggi
10 Drs. Muchtarom, S.H., M.H. Hakim Tinggi
11 Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
12 Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. Hakim Tinggi
13 Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
14 Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H. Hakim Tinggi
15 Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
16 Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. Hakim Tinggi
17 Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
18 H. Ma'sum Umar, S.H., M.H. Panitera
19 Karyarini Fatonah, S.H., M.M. Sekretaris
20 Suparijanto Sigit, S.H., M.M. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
21 Sutris, S.H., M.H. Kabag Umum dan Keuangan
22 Srie Nurhandayani, S.H., M.H. Panmud Hukum
23 Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. Panmud Banding
24 Drs. Kawakiby Panitera Pengganti
25 H. Machyat, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
26 Hj. Khoirun Nisa, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
27 Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti
28 Drs. H. Zamzami, M.S.I. Panitera Pengganti
29 Drs. H. Muhadi Panitera Pengganti
30 H. Riyanto, S.H. Panitera Pengganti
31 Drs. H. Maskur Panitera Pengganti
32 Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Panitera Pengganti
33 H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
34 Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti
35 H. Mutakim, S.H. Panitera Pengganti
36 Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. Panitera Pengganti
37 Saidah, S.Ag. Panitera Pengganti
38 Tulus Suseno, S.H. Panitera Pengganti
39 Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. Panitera Pengganti
40 Hj. Istriyah, S.H. Panitera Pengganti
41 H. Irawan Hari Waluyo, S.H. Panitera Pengganti
42 Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti
43 H. Imam Musyafa, S.H. Panitera Pengganti
44 Faizah, S.H. Panitera Pengganti
45 Drs. H. Budiyono Panitera Pengganti
46 Dra. Hj. Siti Zulaikhah Panitera Pengganti
47 Darin Raharjo, S.Kom. PPK/Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
48 Djuniarty Radjim, S.Kom. Bendahara
49 Ardani Silvianingrum, S.Psi. Bendahara
Read More

Laporan LHKPN 2021

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2021
Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

 

 

1 Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua
2 Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. Wakil Ketua
3 Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Hakim Tinggi
4 Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. Hakim Tinggi
5 Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi
6 Drs. H. Ali Rahmat, S.H. Hakim Tinggi
7 Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. Hakim Tinggi
8 Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Hakim Tinggi
9 Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. Hakim Tinggi
10 Drs. Muchtarom, S.H., M.H. Hakim Tinggi
11 Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
12 Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. Hakim Tinggi
13 Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
14 Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H. Hakim Tinggi
15 Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
16 Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. Hakim Tinggi
17 Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi
18 H. Ma'sum Umar, S.H., M.H. Panitera
19 Karyarini Fatonah, S.H., M.M. Sekretaris
20 Suparijanto Sigit, S.H., M.M. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
21 Sutris, S.H., M.H. Kabag Umum dan Keuangan
22 Srie Nurhandayani, S.H., M.H. Panmud Hukum
23 Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. Panmud Banding
24 Drs. Kawakiby Panitera Pengganti
25 H. Machyat, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
26 Hj. Khoirun Nisa, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
27 Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti
28 Drs. H. Zamzami, M.S.I. Panitera Pengganti
29 Drs. H. Muhadi Panitera Pengganti
30 H. Riyanto, S.H. Panitera Pengganti
31 Drs. H. Maskur Panitera Pengganti
32 Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Panitera Pengganti
33 H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti
34 Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti
35 H. Mutakim, S.H. Panitera Pengganti
36 Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. Panitera Pengganti
37 Saidah, S.Ag. Panitera Pengganti
38 Tulus Suseno, S.H. Panitera Pengganti
39 Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. Panitera Pengganti
40 Hj. Istriyah, S.H. Panitera Pengganti
41 H. Irawan Hari Waluyo, S.H. Panitera Pengganti
42 Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti
43 H. Imam Musyafa, S.H. Panitera Pengganti
44 Faizah, S.H. Panitera Pengganti
45 Drs. H. Budiyono Panitera Pengganti
46 Dra. Hj. Siti Zulaikhah Panitera Pengganti
47 Darin Raharjo, S.Kom. PPK/Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
48 Djuniarty Radjim, S.Kom. Bendahara
49 Ardani Silvianingrum, S.Psi. Bendahara
Read More

Laporan LHKPN 2019

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2019
Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

No Nama Jabatan NHK Tanggal Lapor
1 Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. Ketua  15678 17-Mar-20
2 Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. Wakil Ketua  79300 17-Mar-20
3 Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. Hakim Tinggi  84613 17-Mar-20
4 Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H Hakim Tinggi  79740 17-Mar-20
5 Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. Hakim Tinggi  211245 17-Mar-20
6 Drs. H.Nasikhin A.Manan, S.H., M.H. Hakim Tinggi  72961 19-Feb-20
7 Drs. Heru Marsono, S.H., M.H. Hakim Tinggi  55817 16-Mar-20
8 Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. Hakim Tinggi  20351 07-Feb-20
9 Drs. H. Ali Rahmat, S.H. Hakim Tinggi  11017 29-Jan-20
10 Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H. Hakim Tinggi  91378 09-Jan-20
11 H. Humam Iskandar, S.H. Hakim Tinggi  11010 29-Jan-20
12 Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H. Hakim Tinggi  13491 04-Feb-20
13 Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. Hakim Tinggi  6978 31-Jan-20
14 Drs. H. J.Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. Hakim Tinggi  65797 17-Mar-20
15 Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi  71454 23-Jan-20
16 Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M. H. Hakim Tinggi  91857 20-Jan-20
17 Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Hakim Tinggi  202919 05-Feb-20
18 Drs. H. Triyono Santoso, S.H. Hakim Tinggi  16365 10-Feb-20
19 Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Hakim Tinggi  71179 30-Jan-20
20 Drs. Supardi Hakim Tinggi  88685 05-Feb-20
21 Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi  85190 22-Jan-20
22 Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi  84088 02-Mar-20
23 Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. Hakim Tinggi  20576 14-Jan-20
24 Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. Hakim Tinggi  71667 02-Jan-20
25 Drs. H. M. Ali Asyhar Hakim Tinggi  15857 31-Jan-20
26 Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Hakim Tinggi  13983 18-Feb-20
27 H. Sarwohadi, S.H.M.H. Hakim Tinggi  269290 31-Jan-20
28 Abdul Mutalip, S.Ag., S.H. Sekretaris 464622 21-Feb-20
29 Suparijanto Sigit, S.H.,M.M. Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian 443431 31-Jan-20
30 Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. Panitera Muda Banding 452198 10-Mar-20
31 Dra. Hj. Nur Laela, M.H. Panitera Muda Hukum 426650 13-Jan-20
32 Siti Maria Lutfi, S.H., M.H. Panitera Pengganti 90519 10-Feb-20
33 Drs. Kawakiby Panitera Pengganti 97003 11-Mar-20
34 H. Machyat, S.Ag, MH. Panitera Pengganti 443524 03-Feb-20
35 Khoirun Nisa`, S.Ag,. M.H Panitera Pengganti 449335 27-Feb-20
36 Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti 427932 25-Feb-20
37 Srie Nurhandayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti 444172 27-Feb-20
38 Drs. H. Zamzami, M.S.I. Panitera Pengganti 83682 10-Mar-20
39 Drs. H. Muhadi Panitera Pengganti 86007 11-Feb-20
40 H. Riyanto, S.H. Panitera Pengganti 444229 10-Feb-20
41 Drs. H. Maskur Panitera Pengganti 226568 06-Feb-20
42 Mutakim, S.H. Panitera Pengganti 444206 14-Feb-20
43 Drs Kurniawan Effendi Putra, S.H. Panitera Pengganti 441563 11-Mar-20
44 Saidah, S.Ag Panitera Pengganti 449317 09-Mar-20
45 Budi Djoko Walujo, S.H. Panitera Pengganti 449398 18-Mar-20
46 Tulus Suseno, S.H. Panitera Pengganti 472390 16-Mar-20
47 Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. Panitera Pengganti 443800 18-Feb-20
56 Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. Bendahara 83678 11-Mar-20
59 Eko Riyanto, S.Kom Bendahara Penerimaan 741634 10-Feb-20

 

Read More

 

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semrang

Jl. Hanoman No. 18 Semarang

Krapyak, Kec. Semarang Barat,

Kota Semarang 50146

Jawa Tengah

 

Telp : (024) 7600803

Fax  : (024) 7603866

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

istagram ig pta-semarang

maps1 Lokasi Kantor

https://www.siakad.iainutuban.ac.id/system/js/-/ThaiXMaxwin/ https://elektro.istts.ac.id/-/dslot/ https://elektro.istts.ac.id/wp-content/stoto/ https://www.mitsubishi-solo.co.id/